Startsida

KSF Media är det ledande svenskspråkiga medieföretaget i Finland och är utgivare av landets största svenskspråkiga dagstidning Hufvudstadsbladet samt lokaltidningarna Västra Nyland, Östnyland, Hangötidningen och Loviisan Sanomat. Den totala upplagan uppgår till ca 55 000 ex. Tidningarnas webbplatser har totalt omkring
155 000 unika besökare per vecka.

KSF Media sysselsätter 200 personer och har en omsättning på
ca 27 miljoner €.

KSF Media agerar för ett tvåspråkigt och mångkulturellt Finland, ett samhälle som bygger en hållbar framtid genom bildning, företagsamhet och öppenhet.

KSF Media ägs av Föreningen Konstsamfundet.

 

 

KSF Media

Adress

KSF Media Ab
Mannerheimvägen 18
00100 Helsingfors

Telefon

(09) 125 31

Postadress

PB 217
00101 Helsingfors

E-Post

fornamn.efternamn@ksfmedia.fi