Startsida

När flera av KSF Medias dagstidningar grundades för ungefär 150 år sedan var uppdraget att sprida information och bevaka samhällsskeenden på svenska i Finland. Det journalistiska uppdraget består, men tack vare digitaliseringen breddas det till områden som är bärande i missionen: bildning, företagsamhet och öppenhet – de grundvärderingar som KSF Media tar avstamp från när man agerar för och bygger ett tvåspråkigt och mångkulturellt Finland.

Under årtiondenas lopp har den journalistiska kvaliteten på riks- och lokal nivå utvecklats, så att bolagets mest etablerade varumärken HBL, Västra Nyland och Östnyland har en ledande position inom sina marknadsområden. Som starka ultralokala medier fungerar Loviisan Sanomat och Hangö Tidningen–Hangon Lehti. 

Bolaget utvecklar nu nya digitala tjänster för en allt bredare publik: nyhetsappen HBL 365, sajter med både brett och nischat innehåll, appar för specifika gemenskaper (till exempel Faktapp för både svensk- och finskspråkiga gymnasister), innovativa digitala lösningar för företag som vill lära känna sina kunder bättre, och få nya (till exempel Fondspelet). 

I dag har KSF Media, som ägs av Föreningen Konstsamfundet, närmare 200 anställda på sex verksamhetsorter längs Finlands sydkust. Omsättningen ligger på ca 24 Me. I den transformation från tidnings- till medieföretag som bolaget genomgår kommer arbetssätten att förändras. Innehållets produktion, spridning och betalningsmodeller revolutioneras, men verksamhetens hårda kärna – journalistiken – består.

 

KSF Media

Adress

KSF Media Ab
Mannerheimvägen 18
00100 Helsingfors

Telefon

(09) 125 31

Postadress

PB 217
00101 Helsingfors

E-Post

fornamn.efternamn@ksfmedia.fi