HBL Junior för finskspråkiga grundskolor, språkbadsskolor och språköskolor

Skolelevernas nyheter och snackisar — det är vi!

HBL Junior är den svenskspråkiga nyhetstidningen för barn och unga i Finland

HBL Junior för finskspråkiga högstadier

Nätverket Svenska nu och Hufvudstadsbladet erbjuder tidningen HBL Junior till finskspråkiga elever under våren 2024. Sammanlagt 180 grundskolor, språkbadsskolor och språköskolor har möjlighet att beställa 50 exemplar av mars månads sista nummer av HBL Junior till skolan. Svenska nu producerar läsförståelseuppgifter till tidningarna för att det ska vara en låg tröskel för läraren att använda sig av materialet. Med satsningen stöder Svenska nu skolorna att förverkliga målsättningarna i grundskolans läroplan genom att erbjuda svenskspråkigt skriftligt material till svenskundervisningen, vilket bidrar till att öka elevernas språkmedvetenhet och deras förmåga att tolka olika slags svenskspråkiga texter.

HBL tar emot skolornas beställningar med en elektronisk blankett fram till 8.4.2024. Läraren fyller i sina kontaktuppgifter samt skolans namn och adress. Materialet skickas till skolan vecka 16. Uppgifterna som Svenska nu producerar till tidningarna hittas på nätverkets läromaterialssida: www.plugganu.fi.

HBL Junior suomenkielisille yläkouluille

Svenska nu -verkosto ja Hufvudstadsbladet tarjoavat HBL Junior sanomalehden suomenkielisille koululaisille keväällä 2024. Yhteensä 180 peruskoululla, kielikylpykoululla ja kielisaarekekoululla on mahdollisuus tilata 50 kappaletta lokakuun lopulla ilmestyvää HBL Junior -numeroa kouluun. Svenska nu tuottaa luetun ymmärtämisen tehtäviä lehden sisältöön liittyen, jotta kynnys tilata sanomalehtiä kouluun olisi mahdollisimman matala. Tällä panostuksella Svenska nu tukee kouluja peruskoulun opetussuunnitelman toteuttamisessa tarjoamalla ruotsinkielistä kirjallista aineistoa ruotsinopetukseen, mikä tukee oppilaan kasvua kielitietoisuuteen ja kykyä tulkita erilaisia ruotsinkielisiä tekstejä.

HBL vastaanottaa koulujen tilauksia sähköisellä lomakkeella 8.4.2024 asti. Opettaja täyttää yhteystietonsa sekä koulun nimen ja osoitteen. Materiaali lähetetään kouluille viikolla 16. Svenska nu:n tuottamat tehtävät löytyvät verkoston oppimateriaalisivustolta: www.plugganu.fi.

HBL Junior är en aktuell nyhetstidning för alla barn och unga som vill läsa välskrivna, pålitliga nyheter på svenska i Finland. Innehållet i HBL Junior kan delas in i 3 delar

Aktuella nyheter

Vi berättar vad som händer i världen, och skiljer oss från nyhetstidningar för vuxna genom att också berätta varför det händer. Vi satsar på områden som vi vet att speciellt intresserar barn och unga, som sport, hobby, fritid och sociala medier, djur och miljö och världen.

Nyheter om barn och unga

Nyheter om barn och unga är nyheter för barn och unga. I HBL Junior lyfter vi fram barnen. Barnens åsikter är viktiga och vi intervjuar dem om frågor som är viktigt för dem.

“Mjukt” innehåll

Kändiskockparet Filip Langhoff och Linda Stenman-Langhoff är Juniors kockar, som till varje nummer tillreder en rätt, som också barnen kan laga hemma. Barnen kan skicka in vetenskapsfrågor och frågor till doktorn, psykologen, sexualterapeuten och krisarbetaren. Du kan fråga allt du funderar på, och få svar av experter. Anonymt då det gäller doktor, psykolog, socialterapeut och krisarbetare. Tidningen innehåller också frågesport och pyssel.

Senaste artikeln - hbl junior

Testinlägg för HBL Junior

Tillbaka till HBL junior HBL Junior – ett nyhetspaket för alla barn och unga somvill ha nyheter på svenska i Finland! Visst vet du att HBL Junior är den enda hemburna svenskspråkiga nyhetstidningen för barn och unga i Finland? Vi levererar intressanta och pålitliga nyheter ända fram

Läs mer »

Bläddra i HBL Junior digitalt

Provläs HBL Junior

Se vår video

Spela videoklipp