KSF MEDIA

Det ledande svenskspråkiga medieföretaget i Finland

KSF Media är det ledande svenskspråkiga medieföretaget i Finland och utgivare av landets största svenskspråkiga
dagstidning Hufvudstadsbladet samt lokaltidningarna Östnyland och Västra Nyland. Därtill ger bolaget ut
nyhetstidningen för barn, HBL Junior. Bolaget sysselsätter ca 110 personer och har en
omsättning på 19 miljoner euro. KSF Media ägs av Föreningen Konstsamfundet.

Bolaget arbetar med en ambitiös agenda för ökad digital användning av bolagets produkter. KSF Medias uppdrag är att upprätthålla livskraftiga medier för bred acceptans av svenskan i Finland.

KSF Medias ledningsgrupp

ANNA HELLERSTEDT

VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR

KALLE SILFVERBERG

CHEFREDAKTÖR OCH ANSVARIG UTGIVARE

ANDREAS RUNDLÖF

FÖRSÄLJNINGSDIREKTÖR

PETER VALKAMA

HR -OCH EKONOMIDIREKTÖR

KIRSTI PAHKALA

CHIEF DIGITAL OFFICER

KSF Media är Finlands största kommersiella mediehus på svenska. Våra läsare har ett högt förtroende och intresse för vad som står i våra kanaler och högklassiga annonser för fina produkter tjänster har alltid utgjort en viktig del av läsupplevelsen.

Våra produktpaket

 

HBL

Finlands enda sjudagarstidning på svenska garanterar dig ett rikare liv. HBL är ett hemburet bildningspaket för dig som vill ha djup, sammanhang och mening. Utan en papperstidning saknar tillvaron struktur och det som ”alla” talar om går en förbi. Inrikes- och utrikesnyheter, opinion, debatt och analys, sport och kultur, korsord och tv-tablåer – allt hittas i HBL. Dessutom är tidningen landets största fönster mot Norden och bäst på nyheter från Svenskfinland. Vår Rysslands- och USA-bevakning är likaså av världsklass. HBL står för kvalitet, och kvalitet går aldrig ur mode – liksom inte heller papperstidningen.


Västra Nyland

Prenumerera på Västra Nyland och håll dig à jour med vad som händer i regionen.Västra Nyland skriver lokala nyheter, stort och smått, politiska beslut och konsekvenser för invånaren, personporträtt på intressanta som finns i regionen eller har anknytning till regionen, tipsar dig om evenemang som du kan delta i och andra saker som på gång i Västnyland. Opinion, kultur och sport har en given plats i tidningen. Västra Nyland är Västnylands största svenskspråkiga tidning.

 


Östnyland

Östnyland ger dig lokala nyheter från hela Östnyland. Genom att prenumerera på Östnyland får du alla östnyländska nyheter, intressanta intervjuer och reportage samlade på ett ställe, från flera dagar och från hela regionen. Tidningen har gott om egna nyheter, och för oss är det en självklarhet att kritiskt granska beslutsfattarna. Du vet vad som händer och vad som är på gång. ÖN är bäst på svenska i Östnyland.

 


Nyhetsappen HBL 365 för smarttelefon och pekplatta

Nyhetsappen HBL 365 innehåller material från morgon och eftermiddagsupplagorna av tidningarna HBL, Västra Nyland och Östnyland. Appen har ett kontinuerligt upp- daterat nyhetsflöde och innehåller alla tre e-tidningar. Appen kan laddas ner till smarttelefoner eller pekplattor (iOS, Android eller Windows). Genom att annonsera i HBL 365 får din annons ett gott OBS-värde.


Annonsen visas i alla e-tidningar HBL, Västra Nyland, Östnyland samt applikationen HBL 365

Presentera din produkt eller ditt budskap genom en attraktiv annonslösning.

Möjligt att följa med kampanjens resultat i realtid.

Enkelt att göra material. Storlek 1/1 helsida (.jpg, .png, html5)

Betalning. Rabatter. Ansvar.

Betalning

E-fakturor

KSF Media Ab, 2137240-1
E-fakturaadress: 003721372401
Operatör: Maventa (003721291126)
Förmedlings ID vid sändning från banknätverket: DABAFIHH. Ifall ni inte har möjlighet att skicka direkt till Maventas förmedlings ID från ert e-faktureringsprogram, bör ni använda detta förmedlnings ID.

Fakturor per e-post till skanningstjänsten

Vi ber er att endast skicka fakturor till nedanstående adress. Fakturor som skickas per e-post skall inkluderas som bilagor i PDF-format. Ifall fakturan innehåller bilagor, skall dessa vara inkluderade i samma fil som själva fakturan. Adressen för e-post fakturor: 21372401@scan.netvisor.fi

  • Ni kan skicka flera fakturor i en och samma e-post, dock bör varje faktura vara en enskild pdf-fil. Alla filer bör även ha olika namn.
  • En enskild e-post får högst vara 5MB.
  • PDF-filerna bör vara äkta PDF-filer (PDF version 1.3 eller nyare).
  • PDF-fakturorna får inte vara låsta eller krypterade med lösenord.
  • Dokumentets storlek får högst vara 210 x 297 mm.
  • Tillåtna tecken för filens namn är följande: a-z, A-Z, 0-9, vänligen använd ej specialtecken då ni namnger filerna.
Skanningstjänst för pappersfakturor

För att kunna förmedla fakturan snabbt och pålitligt till mottagaren, bör adressuppgifterna vara fullständiga både i fakturan och på kuvertet.
KSF Media Ab
21372401
PL 100
80020 Kollektor Scan

  • Vänligen skicka inget annat till skanningsadressen än de fakturor och bilagor som skall skannas. Posten läser automatiskt in i vår leverantörsreskontra och inget annat material (till exempel kvitton, företagspresenter, kreditkort, entrébiljetter) förmedlas vidare via skanningstjänsten.
  • För att uppnå det bästa slutresultatet för att automatiskt identifiera fakturorna, ber vi er att endast använda svart text på vitt botten.
  • Vänligen använd inte nitar då ni skickar fakturor till skanningstjänsten.

Konton

Mottagare: KSF Media Ab

Mediebyråer: 30 dagar netto eller
14 dagar -1 % kassarabatt
Förseningsränta: 7, 5 %

Kontonummer

NORDEA
IBAN: FI 6916603000046337
BIC: NDEAFIHH

Aktia
IBAN: FI 464055 0010011290
BIC: HELSFIHH

DANSKE BANK
IBAN: FI 2580001671377050
BIC: DABAFIHH

HANDELSBANKEN
IBAN: FI 9055496620063499
BIC: OKOYFIHH


Övriga debiteringar och tidningens ansvar

Övriga debiteringar

Mervärdesskatt 24 % specificeras på fakturorna och är avdragsgill för momsregistrerade företag. För fakturor på under 31 € tillkommer en faktureringsavgift på 6,20 € (inkl. moms 24 %). Ifall vårt grafiska team är tvunget göra ändringar i kundens material fakturerar vi 30 € (+ moms 24 %) extra för varje enskild annons (bilagor och native annonsering prissätts separat). Fr.o.m. 1.1.2018 ingår ett fakturatillägg på 5 € i våra pappersfakturor.

REKLAMATIONER
Reklamationer görs till KSF Medias annonsbokning på annons@ksfmedia.fi eller per tfn 09 1253 558 (må–fr kl. 8–12 och 13–16).

Tidningens ansvar

 Vi strävar efter att publicera alla godkända annonser på utsatt dag. Om annonsen av produktionsmässiga eller andra hämmande orsaker (såsom strejk) eller på grund av förmedlares fel inte kan publiceras ansvarar KSF Media inte för eventuell skada som åsamkas annonsören. KSF Media bedömer eventuella fel i fråga om tryckkvalitet enligt standarden ISO 12647-3. KSF Medias ansvar för uteblivna annonser eller fel som inträffat vid publicering uppgår maximalt till retur av betalt belopp och ersättning av övriga produktionskostnader i anslutning till material som framställts för tidningar. Eventuella anmärkningar bör göras inom åtta dagar efter publicering

Regelverk om reklam

KSF Media följer och tillämpar gängse rekommendationer och lagstiftning om reklam och tidningsspecifika publiceringsregler. Utgångspunkten är att annonsören ansvarar för annonsens lämplighet och eventuella skador.

KSF Media förbehåller sig rätten att låta bli att publicera olämpliga annonser samt märka textliknande annonser med texten ”Annons”. KSF Media ansvarar inte för skador som har orsakats av att annonsen fallit bort, ifall annonsen skickats per e-post men inte anlänt före deadline.


Rabatter

Reklam- och mediebyrårabatt

KSF Media beviljar 15 % rabatt till alla reklam- och mediebyråer. Rabatten förutsätter kontinuerlig och regelbunden annonsering i KSF Medias publikationer samt uppfyllande av olika funktions- och kvalitetskriterier. Detta förutsätter att byrån följer bland annat KSF Medias material- och betalningstidtabeller. Lägg även märke till att rabatten inte kan kombineras med andra kundrabatter. Kontakta vårt försäljningsteam för att kontrollera din rätt till rabatt.

Upprepningsrabatt

När en annons upprepas oförändrad inom 14 dagar beviljar vi en upprepningsrabatt på 10 %. Alla annonsupprepningar bör bokas i samband med bokning av seriens första annons. Lägg även märke till att rabatten inte kan kombineras med andra kundrabatter

Standby annonser

En standbyannons innebär att du kan välja en fem dagars tidsperiod, under vilken vi publicerar din
annons. Standbyannonser lönar sig att välja om din annons inte behöver publiceras på specifika dagar och du vill annonsera förmånligt i dagstidningen. I våra standbyannonser ingår följande alternativ: helsida, 5 x 180 mm, 3 x 365 mm, 5 x 134 mm, 3 x 180 mm och 5 x 88 mm. Vid köp av en standbyannons får du 25 % standbyrabatt. Rabatten kan inte kombineras med andra kundrabatter.

Valrabatt

I samband med val beviljar vi 30 % rabatt på alla valannonser och kampanjer. Valrabatten kan inte kombineras med andra kundrabatter.

Årsavtal

Årsavtal avtalas alltid separat och förutsätter ett skriftligt avtal. Rabatten uträknas på basis av årlig totalvolym och är ett alternativ till våra övriga kundrabatter. Lägg märke till att årsavtalen inte gäller rekryteringsannonser och inte kan kombineras med andra kundrabatter

Bytesannonser

Tidningarnas Förbunds medlemstidningar får 15 % rabatt som förmedlingsprovision. Rabatten uträknas enligt gällande prislista, om inte parterna avtalat om annat. Rabatten kan inte kombineras med andra kundrabatter.


Vi ger dig nyheter dygnet runt!