GRAFISK SERVICE

Är du i behov av grafisk service?

 

Produktion av annonser i tryck

Vi behöver:

Ett manuskript (textdokument) i Word-, Open Office- eller PDF-format


Bildmaterial, logo och övriga grafiskt material ni vill använda (jpg, .gif, .pdf, .ai, .psd, .png).


En anvisning hur ni vill ha materialet ställs upp, enkla instruktioner för annonsproducenten


Produktion av digitala annonser

Vi behöver:

Ett manuskript (textdokument) i Word-, Open Office- eller PDF-format


Bildmaterial, logo och övriga grafiskt material ni vill använda (jpg, .gif, .pdf, .ai, .psd, .png).


En anvisning hur ni vill ha materialet ställs upp, enkla instruktioner för annonsproducenten


Länken som bannern ska kopplas till


Bannerns storlek


För produktion av annonser debiterar vi 30 € / annons (+ moms 24 %). Produktion för bilagor och native annonsering prissätts separat. KSF Media förbehåller sig rätten att avstå från annonsproduktion.

Ta kontakt

 

 

ÖVERSÄTTNINGSSERVICE

Är du i behov av översättning?

 

Vi formulerar innehållet i ert kommersiella budskap på en flytande, tydlig och säljande svenska.


Vi förutsätter att ni skickar ert material eller er källtext för översättning senast fyra vardagar före publicering. För att underlätta processen ber vi er notera publiceringsdag för annonsen i rubrikfältet då ni skickar in ert material för översättning.


Ni når vår översättningstjänst på ilmoitus@ksfmedia.fi eller i behov på numret 044 7835 719. Notera att vår översättningsservice står till tjänst må-fr 12-16.


Vår översättningstjänst ingår i annonsens pris, med undantag för statliga eller kommunala meddelanden, kungörelser eller övriga jämförbara delgivanden. För dessa bör materialet skickas på svenska.


OBS! Eventuella grafiska korrigeringar görs inte av vår översättningstjänst. Vi levererar det översatta materialet i nativformat, inte som tryckfärdig PDF.

 

Ta kontakt