KSF Media Ab on nyt Hufvudstadsbladet Ab

 

Arvoisa vastaanottaja

Kesäkuussa ilmoitimme, että Bonnier News ja Konstsamfundet aloittivat historiallisen ja pitkäaikaisen yhteistyön, jonka myötä KSF Median omistuspohjaa laajennettiin siten, että Bonnier nyt omistaa 51 % yrityksestä.

Muutoksen seurauksena myös historiallinen nimi Hufvudstadsbladet on otettu taas käyttöön. Entinen KSF Media Ab on 25.8.2023 lähtien Hufvudstadsbladet Ab. Pyydämme ystävällisesti päivittämään yhteystiedot.

Y-tunnus 2137240-1 pysyy ennallaan ja toiminta jatkuu entiseen tapaan. Nimenmuutos ei vaikuta yhteistyöhömme.

 

Mukavaa syksyä toivottaen

Hufvudstadsbladet Ab


KSF Media Ab byter namn till Hufvudstadsbladet Ab

 

Bästa mottagare

Under sommaren kunde vi meddela att Bonnier News och Konstsamfundet inlett ett historiskt och långsiktigt samarbete som innebar att ägarbasen i KSF Media utvidgades så att Bonnier nu äger 51% av företaget. 

Till följd av förändringen har också det historiska namnet Hufvudstadsbladet tagits i bruk på nytt. Det tidigare KSF Media Ab heter från och med den 25 augusti 2023 Hufvudstadsbladet Ab. Var vänlig och uppdatera kontaktuppgifterna.

FO-numret 2137240-1 förblir oförändrat och verksamheten fortsätter på samma sätt som nu. Namnförändringen påverkar inte vårt samarbete.

Med önskan om en trevlig höst

Hufvudstadsbladet Ab


 

KSF Media Ab is now Hufvudstadsbladet Ab

 

Dear recipient,

In June we announced that Bonnier News and Konstsamfundet entered into a historic and long-term partnership which means that the ownership base in KSF Media was expanded so that Bonnier now owns 51% of the company.

As a result of the change, the historical name Hufvudstadsbladet Ab will be used and as of August 25th 2023, the official name of the company KSF Media Ab is changed to Hufvudstadsbladet Ab. We appreciate that you update this name change in your records and where suitable.

Our business ID 2137240-1 remains unchanged and operations continue unchanged. The change of the company name does not affect our cooperation.

Best regards

Hufvudstadsbladet Ab