Hyvä mainostaja,

KSF Media on siirtynyt käyttämään ilmoitusaineiston jättämisessä automaattilinkkejä sähköpostitoimitusten sijaan. Tämä koskee sekä painovalmiita aineistoja että osamateriaaleja ilmoitusten tuottamista varten. Alta löydät video-ohjeistuksia aineistojen lataamisesta, muutosten ilmoittamisesta ja aineiston hyväksymisestä. Huom! Ohjelma ei toimi Internet Explorer-selaimessa. Jos sinulla on kysyttävää materiaalin jättämisen automatisoinnista, ota yhteyttä osoitteeseen annons@ksfmedia.fi.

 


 

Bästa annonsör,

KSF Media har övergått från inlämning av annonsmaterial via e-post till materialinlämning via automatiska länkar. Detta gäller såväl tryckfärdigt material som delmaterial för annonsproduktion. Nedan finns videoinstruktioner på hur du laddar upp ditt material samt hur du informerar om eventuella ängdringar och godkänner ett material. Observera att programmet inte stöds av Internet Explorer. Ifall du har frågor gällande automatiseringen av materialinlämningen, vänligen kontakta annons@ksfmedia.fi

 


 

Dear advertiser,

At KSF Media, we have transitioned from accepting adverts via e-mail to using automatic links for advert submissions. This applies to both print-ready copy and files for advert production. The videos below provide instructions for uploading your material, how to inform us of any changes and how to approve an advert. Note that the program is not supported in Internet Explorer. If you have any questions concerning automation of the process for submitting copy, please e-mail annons@ksfmedia.fi

 


 

 

1. Näin lataat painovalmiin pdf-tiedoston (video on toistaiseksi vain ruotsiksi)

Så här laddar du upp en tryckfärdig pdf
How to submit a print-ready advert (the video is in swedish)

 

2. Näin lataat osamateriaalia ilmoitustuotantoa varten (video on toistaiseksi vain ruotsiksi)

Så här laddar du upp delmaterial för annonsproduktion
How to submit files for advert production (the video is in swedish)

 

 

3. Näin hyväksyt vedoksen (video on toistaiseksi vain ruotsiksi)

Så här godkänner du ett korrektur
How to approve the proof of your advert (the video is in swedish)

 

 

4. Kieliasetukset

Så här ändrar du språk i annonsverktyget
How to change the language in the advert tool

1 I like it
1 I don't like it