MATERIALTIDTABELL OCH -SPECIFIKATION

Ladda ner materialspecifikationer

Materialtidtabell

(Materialdeadline för storspridning är en vecka innan publicering)

PUBLICERINGSDAGBOKNINGPRODUKTIONFÄRDIGT MATERIAL
PUBLICERINGSDAG:
Måndag
BOKNING:
to 10.00
PRODUKTION:
to 12.00
FÄRDIGT MATERIAL:
fr 10.00
PUBLICERINGSDAG:
Tisdag
BOKNING:
fr 10.00
PRODUKTION:
fr 12.00
FÄRDIGT MATERIAL:
må 10.00
PUBLICERINGSDAG:
Onsdag
BOKNING:
må 10.00
PRODUKTION:
må 12.00
FÄRDIGT MATERIAL:
ti 10.00
PUBLICERINGSDAG:
Torsdag
BOKNING:
ti 10.00
PRODUKTION:
ti 12.00
FÄRDIGT MATERIAL:
on 10.00
PUBLICERINGSDAG:
Fredag
BOKNING:
on 10.00
PRODUKTION:
on 12.00
FÄRDIGT MATERIAL:
to 10.00
PUBLICERINGSDAG:
Lördag
BOKNING:
to 10.00
PRODUKTION:
to 12.00
FÄRDIGT MATERIAL:
fr 10.00
PUBLICERINGSDAG:
Söndag
BOKNING:
to 10.00
PRODUKTION:
to 12.00
FÄRDIGT MATERIAL:
fr 10.00

 

AVBOKNING

Vid avbokning av annonser följer vi följande tidtabell:
Framsidesannonser bör avbokas senast en vecka före publiceringsdatum, textannonser senast två vardagar före publicering kl. 12.00.
Webbkampanjer bör avbokas senast två vardagar innan kampanjstart kl. 12.00.
Bilagor bör avbokas senast två veckor innan publicering.
Textannonser till Livsstil-magasinet samt Affärsmagasinet Forum bör avbokas senast två veckor innan publicering.
För avbokning som inte sker inom tidsfristen debiterar vi 50 % av annonsens pris.

 

Avvikande boknings- och materialtidtabell

PUBLICERINGSDAGBOKAS SENAST KL. 10MATERIAL SENAST KL. 10
PUBLICERINGSDAG:
16.4.2022
BOKAS SENAST KL. 10:
12.4.2022
MATERIAL SENAST KL. 10:
13.4.2022
PUBLICERINGSDAG:
19.4.2022
BOKAS SENAST KL. 10:
13.4.2022
MATERIAL SENAST KL. 10:
14.4.2022
PUBLICERINGSDAG:
28.5.2022
BOKAS SENAST KL. 10:
25.5.2022
MATERIAL SENAST KL. 10:
25.5.2022
PUBLICERINGSDAG:
29.5.2022
BOKAS SENAST KL. 10:
25.5.2022
MATERIAL SENAST KL. 10:
25.5.2022
PUBLICERINGSDAG:
30.5.2022
BOKAS SENAST KL. 10:
25.5.2022
MATERIAL SENAST KL. 10:
25.5.2022
PUBLICERINGSDAG:
23.6.2022
BOKAS SENAST KL. 10:
20.6.2022
MATERIAL SENAST KL. 10:
21.6.2022
PUBLICERINGSDAG:
27.6.2022
BOKAS SENAST KL. 10:
21.6.2022
MATERIAL SENAST KL. 10:
22.6.2022
PUBLICERINGSDAG:
8.12.2022
BOKAS SENAST KL. 10:
5.12.2022
MATERIAL SENAST KL. 10:
7.12.2022
PUBLICERINGSDAG:
24.12.2022
BOKAS SENAST KL. 10:
20.12.2022
MATERIAL SENAST KL. 10:
21.12.2022
PUBLICERINGSDAG:
27.12.2022
BOKAS SENAST KL. 10:
21.12.2022
MATERIAL SENAST KL. 10:
21.12.2022

 

MATERIALSPECIFIKATIONER

 

Material i print

Tekniska specifikationer för annonstryck

Färdigt tryckmaterial ska vara i PDF-format med text som vektorinformation.


Typsnitten bör vara inbäddade eller inkluderade i PDF:en.


Bilderna i PDF:en ska vara konverterade till en coldset (uncoated) CMYK-färgprofil. Gärna tryckeriets egen CMYK-profil.


Bildernas färgteckning bör vara under 220%.


Fontstorlek minimi 8 pkt (svart på vitt botten), minimi 10 pkt på färgbotten. Vi rekommenderar minimi 12 pkt groteska typsnitt då det är frågan om vit text på flerfärgsbotten.


All svart text och grafik (svarta logon etc.) ska ha färgvärdet C=0, M=0, Y=0, K=100, dvs. 100% endast på K (svarta) lagret.


Resolution 200 dpi.


Dokumentens sidstorlek bör överensstämma med bokad annonsplats.


Ifall ni skickar originalfiler (InDesign filer, bör alla bilder och fonter vara inbäddade eller inkluderade).

Tekniska specifikationer för bilagor

Samma specifikationer som för annonstryck, men alla heatset (coated) sidors resolution bör vara 300 dpi och färgmängden max 280 %.


Hybridbilagor bör ha mittuppslaget och ingångssidan enligt heatset (coated), resten coldset (uncoated).


Sidorna levereras som skilda sidor och numrerade enligt sidorna – inte som uppslag.


Använd gärna PSO_MFC_Paper_bas.ICC profil för Heatsettryck (coated) från Sanomas profilpaket (ladda ned här).

Installera tryckeriets CMYK profil

1. Ladda ner Sanomapainos färgprofil här (”Sanomapaino väriprofiilit ja asetukset 2018”).


2. Zip filen innehåller en fil som heter ”SanomaNewspaperIFRA26.icc”, denna fil är CMYK-profilen för din Photoshop och är lämpad för coldset (uncoated) tryck.


3. Öppna Photoshop.


4. Klicka på ”Redigera”, sedan på ”Färginställningar”.


5. I färginställningsrutan finns på högra sidan en ”Läs in…” knapp, tryck på den.


6. I dialogrutan, sök fram filen ”SanomaNewspaperIFRA26.icc”, klicka på den, och klicka sedan på ok.


Alla bilder du konverterar till CMYK kommer automatiskt att använda tryckeriets CMYK-profil härefter. Denna profil är optimerad för coldset (uncoated)-tryck och fixar bl.a. bildens färgmättnad i mån av möjlighet. Färgprofilen i InDesign behöver inte installeras skilt.


Det räcker att bilderna är behandlade i Photoshop med tryckeriets färgprofil. Då materialet är klart i InDesign väljer du att exportera Adobe PDF-utskrift i högupplösning och utan färgkonvertering. Detta görs i exporteringsmenyn på ”Utdata”-fliken under ”Färgkonvertering”. Värdet bör vara ”Ingen färgkonventering”.

Grafisk service

Skicka oss ett utkast, din text i form av ett Microsoft Word-dokument, samt logotyp och bilder separat (jpg, .pdf, .ai, .psd, .png)., så utformar vi din annons.

Material för annonser som produceras hos KSF Media bör skickas senast två arbetsdagar före publicering kl 14.00 (observera att material som ska översättas bör levereras fyra arbetsdagar innan publicering). För produktion av annonser debiterar vi 30 €/annons (+ moms 24 %). För att underlätta processen ber vi er notera publiceringsdag för annonsen i rubrikfältet då ni skickar in ert material för översättning.

Digitalt material

Inlämning

Webbannonser bör skickas till KSF Media senast två arbetsdagar före kampanjstart.

 

 

Färdiga material (Bild / HTML5)

Kontrollera max. filstorlek i placeringstabellen nedan. Den maximala filstorleksvärdet är låst, vi kan vi tyvärr inte ta emot större filer. Denna gräns finns till för att bidra till en bra kundupplevelse på vår sajt, och för att allt annonsmaterial hinner ladda innan kunden klickar sig vidare på sajten.


Format:.jpg eller .png.


Resolution 72 dpi, RGB färg.


Eftersom vi tar hänsyn till GDPR ger vi våra användare valet att själva bestämma ifall de önskar se annonser/banners som innehåller tracking på våra sajter. Vi rekommenderar därför inte tracking eftersom det påverkar det önskade antalet visningar negativt. OBS! E-tidningen/HBL365 applikationen tillåter inte tracking över huvudtaget.


Alla filer som tillhör HTML5-materialet räknas till den totala filstorleken.

Grafisk service

Vi behöver:

Ett manuskript (textdokument) i Word-, Open Office- eller PDF-format.


Bildmaterial, logo och övriga grafiskt material ni vill använda (jpg, .gif, .pdf, .ai, .psd, .png).


En anvisning hur ni vill ha materialet ställs upp, enkla instruktioner för annonsproducenten.


Länken som bannern ska kopplas till.


Bannerns storlek.


Material för webbannonser som produceras hos KSF Media bör skickas senast två arbetsdagar före kampanjstart. För produktion av webbannonser debiterar vi 30 €/annons (+ moms 24 %).

Bannerplaceringar och maximala filstorlekar

PLACERINGSTORLEK (PX).JPG, .PNGHTML5
PLACERING:
MAX PARADPLATS
STORLEK (PX):
980 X 552
.JPG, .PNG:
80 KB
HTML5:
200 KB
PLACERING:
PARADBANNER
STORLEK (PX):
980 X 400
.JPG, .PNG:
80 KB
HTML5:
200 KB
PLACERING:
PANORAMA
STORLEK (PX):
980 X 120
.JPG, .PNG:
80 KB
HTML5:
100 KB
PLACERING:
DIGIHELSIDA
DIGIHELSIDA MOBIL
STORLEK (PX):
620 X 891
300 X 431
.JPG, .PNG:
80 KB
65 KB
HTML5:
200 KB
100 KB
PLACERING:
DIGI FRAMSIDA
DIGI FRAMSIDA MOBIL
STORLEK (PX):
1920 X 1080
300 X 600
.JPG, .PNG:
200 KB
65 KB
HTML5:
-
100 KB
PLACERING:
JÄTTEBOX
STORLEK (PX):
468 X 400
.JPG, .PNG:
40 KB
HTML5:
100 KB
PLACERING:
DUBBELBOX
STORLEK (PX):
468 X 600
.JPG, .PNG:
80 KB
HTML5:
200 KB
PLACERING:
FÖRLÄNGD STORTAVLA
STORLEK (PX):
160 X 600
.JPG, .PNG:
40 KB
HTML5:
100 KB
PLACERING:
BOX
STORLEK (PX):
300 X 300
.JPG, .PNG:
40 KB
HTML5:
100 KB
PLACERING:
NATIVE
STORLEK (PX):
N/A
.JPG, .PNG:
-
HTML5:
-
PLACERING:
MOBIL
STORLEK (PX):
300 X 300
.JPG, .PNG:
65 KB
HTML5:
100 KB
PLACERING:
E-TIDNING HELSIDA
STORLEK (PX):
STÅENDE 1536 X 2008
LIGGANDE 2048 X 1496, 1024x748px (endast still bild)
.JPG, .PNG:
200 KB
HTML5:
rekommenderas ej
PLACERING:
E-TIDNING FRAMSIDA HBL365
STORLEK (PX):
STÅENDE 1536 X 2008
LIGGANDE 2048 X 1496
.JPG, .PNG:
500 KB
HTML5:
-

 

OBS! VI FÖRBEHÅLLER OSS RÄTTEN ATT LÅTA BLI ATT PUBLICERA OLÄMPLIGT, OLAGLIGT ELLER PÅ ANNAT SÄTT DISKUTABELT MATERIAL.

Video

Format och audio

Format:MP4


Stereo audio 44.1 kHz eller 48 kHz


Ljudnivå:-23 LUFS (EBU R128)


Video bitrate: 8 000 – 16 0000 kbps


Audio bitrate: 60 kbps, max 128 kbps

Max storlek

1 920 x 1 080 px / 25 fps


Desktop: 980 x 400 px (aspect ratio: 2,45)


Mobil:Dimensioner: 300 x 150 px (ar: 2)


Videons maxstorlek:60 Mb (host KSF Media)

Anmärkningar

Normalt visas Desktop-videoannons i annonsplatsen parad vars dimensioner är 980 x 400 px. Därav kommer det relativt smala proportionen (jämför 2,45 med 1,78 d.v.s 16:9).


För mobil gäller detsamma, standard annonsstorlek på mobiler är 300 x 150 px.


Ifall det är svårt att få videomaterialet att passa i dessa proportioner kan även 16:9 användas i specialfall.


Annonsören skall vara beredd att leverera materialet även i original kvalitet. Vid behov trans-kodar vi om videomaterialet till lämpligt format.

Ladda ner materialspecifikationer