fbpx

 

Forum är en unik svenskspråkig ekonomi och teknik specialtidning, som riktar sig till näringslivets beslutsfattare.

Tidskriften har en upplaga på cirka 11 000 exemplar. Läsarantalet är ca 27 000.

75 % av läsarna bor i södra Finland. Tidskriften når de flesta prenumeranterna på deras hemadress.


11.000 

Upplaga

10 

nummer utkommer år 2020

50 år

Medelålder

77 %

är i ledande position, högre tjänstemän eller företagare

76 %

har en utbildning på universitetsnivå

93 %

har en bil i familjen

85 %

anser att det är viktigt eller mycket viktigt att deras tidskrift är på svenska

99 %

av prenumeranterna läser eller skummar igenom sin tidning

FORUMS PUBLICERINGSDAGAR 2021

UTKOMMERANNONSBOKNINGANNONSMATERIAL
UTKOMMER:
4.2
ANNONSBOKNING:
19.1
ANNONSMATERIAL:
22.1
UTKOMMER:
4.3
ANNONSBOKNING:
16.2
ANNONSMATERIAL:
19.2
UTKOMMER:
8.4
ANNONSBOKNING:
23.3
ANNONSMATERIAL:
26.3
UTKOMMER:
6.5
ANNONSBOKNING:
20.4
ANNONSMATERIAL:
23.4
UTKOMMER:
10.6
ANNONSBOKNING:
25.5
ANNONSMATERIAL:
28.5
UTKOMMER:
26.8
ANNONSBOKNING:
10.8
ANNONSMATERIAL:
13.8
UTKOMMER:
23.9
ANNONSBOKNING:
7.9
ANNONSMATERIAL:
10.9
UTKOMMER:
21.10
ANNONSBOKNING:
5.10
ANNONSMATERIAL:
8.10
UTKOMMER:
18.11
ANNONSBOKNING:
2.11
ANNONSMATERIAL:
5.11
UTKOMMER:
16.12
ANNONSBOKNING:
30.11
ANNONSMATERIAL:
3.12


ANNONSLÖSNINGAR

UPPSLAG

420×280 mm

2 000 €

HELSIDA

210 x 280 mm

1 200 €

HALVSIDA

210×140 mm

700 €

1/4 SIDA

90×127 mm

600 €

210 x 77 mm

210 x 77 mm

500 €

OBS! Begränsat antal annonsplatser!


BOKNING & MATERIAL

DEADLINE

Bokning och material 2 veckor innan publicering

MATERIAL

TRYCKMETOD Offset

RASTERTÄTHET 60 l/cm

FÄRGPROFIL coated FOGRA39

Utfallande annonser ska ha en skärmarginal på minst 3 mm. Observera att det överst på en baksidesannons ska finnas minst 30 mm vitt utrymme för adressuppgifter.

AVBOKNING

Textannonser till Affärsmagasinet Forum bör avbokas senast två veckor innan publicering. För avbokning som inte sker inom tidsfristen debiterar vi 50 % av annonsens pris.