HBL Junior - en tidning för nyfikna barn

 

KSF Medias tidning för barn och unga i läsåldern, HBL Junior, lanserades torsdagen den 3 september. HBL Junior är en 24-sidig papperstidning (med tillhörande e-tidning) som utkommer varannan vecka. Läsarna serveras nyheter, aktuella samhällsfenomen, sport, kultur, kolumner och allt som hör en riktig tidning till – också frågespalter, tips, pyssel, serier och recept av kändiskockar. De fyra första numren distribueras till svensk- och tvåspråkiga hushåll med barn i målgruppen. Upplagan är 21 000 exemplar. Tack för nyfikenheten!

Observera att tidningen inte innehåller annonser eller reklam.

Du kan bekanta dig med det första numret här.

Ifall du är intresserad av att beställa större mängder, vänligen kontakta pren@ksfmedia.fi eller 09 1253 500.

 

HBL Junior utkommer varannan torsdag.

Under uppstartshösten 2020 blir det 9 nummer, varav de första 4 tidningarna delas ut gratis till över 21 000 svensk- och tvåspråkiga hushåll med barn i målgruppen. Det allra första numret utkom 3.9 och årets sista nummer ges ut 23.12.

År 2021 har HBL Junior 24 utgivningsdagar, varav 2 stycken är dubbelnummer (sommar och jul), så totalt 26 nummer. Under sommaren är det 6 veckors uppehåll.

Första numret 2021 utkommer 13.1 och sista numret inför sommarpausen (dubbelnummer) utkommer 24.6. Därefter 6 veckors sommarpaus med följande utgivning 4.8.2021.

Höstens första nummer utkommer 5.8 och årets sista nummer (dubbelnummer) ges ut 23.12.

12 I like it
2 I don't like it