Färdigt tryckta instick

Med en bilaga i KSF Medias tidningar får ni garanterat plats för ert budskap. Ni når en attraktiv målgrupp och dessutom hushåll med reklamförbud. Ert material finns i en miljö med högklassigt redaktionellt material som serveras läsarna då de har tid för läsning.

 

Pris

 

30 G,    0,17 €/ST.

50 G,    0,18 €/ST.


70 G,    0,19 €/ST.


90 G,    0,24 €/ST.


130 G,   0,31 €/ST.


150 G,   0,34 €/ST.

 

Papprets ytvikt minst

 

2 SIDOR  150 G/M2

4 SIDOR   115 G/M2

6 SIDOR   60 G/M2

8 SIDOR   50 G/M2

 

Bilagans storlek

 

MIN. STORLEK   105 X 148 MM (A6)

MAX STORLEK    280 X 400 MM

 

 

MED HJÄLP AV DESSA ANVISNINGAR KAN DU SÄKERSTÄLLA
ATT DIN TRYCKTA BILAGA LYCKAS SÅ BRA SOM MÖJLIGT!

 

ATT OBSERVERA

Bilagan är en separat produkt som delas ut inuti dagstidningen.


Boka eller avboka din bilaga senast två veckor före tidningens utgivningsdag.


Bilagans sidantal bör meddelas i samband med bokning.


En bilaga som inte trycks hos Sanomapaino bör skickas till tryckeriet för godkännande på förhand. På så sätt kan vi säkra att bilagan kan fås in i tidningen.


Flersidiga bilagor av storlek A5 eller större viks på sin långsida.


Bilagan bör ha rätvinklig rygg och jämn skäryta.


Material med limrand bör limmas inuti bilagan, bilagan får inta innehålla lösa material.


Bilagan läggs i regel in mellan tidningssidorna med pärmen uppåt. I undantagsfall kan ibladningens riktning av tekniska skäl bytas om.


Antalet levererade bilagor bör överstiga antalet ibladade bilagor med 5 %.


Bilagans maxvikt är 250 g.


Ifall bilagan väger mer än 250 g bör tidtabellen säkras.


Ifall bilagorna fastnar i varandra pga. t.ex. färsk tryckfärg eller statisk elektricitet ansvarar vi inte för om ibladningen misslyckas.


Efter ibladningen kastas överblivna bilagor, ifall inte annat avtalas.


Överblivna bilagor kan returneras eller lagras, varvid kunden står för transport- och lagringskostnader.

FÖRPACKNINGSANVISNINGAR

Bilagor packas i lösa buntar med möjligast stora slag och om möjligt helt raka.


Buntarna får inte vara invirade i plast eller omslagna.


Bilagorna lastas så att de inte sträcker sig utanför pallens kant.


Pallens maxhöjd är 120 cm.


Pallen bör bindas så att den inte skadas under transport.


Små och besvärligt lastade bilagor packas i lådor.


Bilagorna packas konsekvent åt samma håll i alla lådor.


Olika versioner av bilagor packas på olika pallar.

LEVERANSANVISNING

Alla bilagor bör meddelas till kontaktpersonen.


Bilagorna levereras till tryckeriet minst sju och högst fjorton dagar före ibladningen påbörjas eller vid en separat avtalad tidpunkt.


Pris för lagring är 15 €/pall/månad (+ moms 24 %).


Bilagors typ och form bör möjliggöra hantering utan extra förberedelser på förhand.


Dåligt eller felaktigt packade bilagor och bilagor som skadats under transport orsakar produktionsstörningar, som innebär extra kostnader.


För extra hantering av bilagor debiteras 60 €/h (+ moms 24 %).


Kontaktpersonen informerar omedelbart kunden om problem.

LEVERANSENS FÖLJESEDEL

Bilagepartiets följesedel bör innehålla följande information:

 

Tidningens namn och datum


Bilagans namn


Eventuell kod/version


Totalmängd St./pall


St./pall Antal pallar


Leverantörens kontaktperson, telefonnummer och e-postadress