Med HBL når vi våra mest relevanta målgrupper i Finland och Norden

CASE: FINSVE

 

För Finsk-svenska handelskammaren är HBL den självklara kanalen för att nå företag och beslutsfattare med ett intresse för Norden och framför allt Sverige.

Regelbunden annonsering i HBL har varit en viktig del av vår strategi för att målmedvetet höja Finsk-svenska handelskammarens profil och nå ut till de företag som redan har etablerat sig i Sverige eller har planer på att expandera sin verksamhet till den svenska marknaden. Vi erbjuder nyttiga tjänster och relevanta nätverk för alla dessa företag.

Resultatet av den ökade synligheten och vårt 100-procentiga engagemang för att leverera tjänster som ger en konkret nytta, har inte låtit vänta på sig: På tre år har handelskammarens medlemsantal fördubblats. I dag har vi över 680 företag i alla storleksklasser och medlemmar inom alla branscher i både Finland och Sverige.

HBL har en unik position som en brobyggare mellan det svenska och det finska i Finland och mellan Finland och övriga Norden. För Finland och för Finsk-svenska handelskammaren är det ytterst viktigt att det finns ett medium som erbjuder information om Finland för en nordisk publik. Finland noteras rätt sällan i svensk, dansk eller norsk press vilket stärker HBL:s roll som  informatiownskanal för beslutsfattare i övriga Norden med ett intresse för Finland.

HBL:s roll som en förenande länk mellan Finland och övriga Norden är inte en självklarhet i ett längre perspektiv och därför krävs gedigna satsningar på både innehåll och distributionskanaler. En vass och slagkraftig journalistik som knivskarpt analyserar såväl Svenskfinland, Finland som Norden är den grund på vilken HBL bygger sin fortsatta attraktionskraft bland såväl läsare som annonsörer.

För Finsk-svenska handelskammaren har samarbetet med HBL gett ett mervärde som inte hade varit möjligt att nå via någon annan kanal.

 

Bildresultat för finsve logo"

 

1 Jag gillar detta
0 Jag gillar inte detta