Så här köper du annonser från KSF Medias onlineinventarie

Programmatiska köp innebär realtidsköp av annonsexponeringar i valda medier via skräddarsydda system. Finlands största köpargrupp är mediebyråer. Teckna ett avtal med oss direkt via Google Ad Manager.

Produkter

Privat marknad (private marketplace)

På vår privata marknad kan du välja mellan samtliga standardannonsformat samt vilka av våra webbplatser du vill att din annons ska synas på. För valda annonsformat och webbplatser och/eller sidor görs s.k. Private deals, med vars hjälp du lätt kan köpa annonsplatser via ditt eget köpsystem.

För att enkelt få önskad inventarie att synas i köparens system görs Private deals vanligtvis med vårt team för programmatiska köp. Vårt publiceringssystem har beredskap för integrering med ett stort antal vanliga köpsystem. Vi använder oss av Google Ad Manager.

Google AD manager

För att öppna en Private deal behöver vi nedanstående uppgifter om köparen. I utbyte mot dessa uppgifter får köparen ett Deal ID, ett användarnamn som öppnar vårt inventarie för köp. Deal ID kan gälla många olika annonsformat samt webbplatser och/eller sidor.

 köpsystem (DSP)

 köpare (Seat ID)

 annonsör

 webbplatser/sidor för exponering

 önskade annonsformat

I. Annonsformat

Parad 980 X 400


panorama 980 X 120


Förälngd stortavla 160 X 600


Jättebox 468 X 400


Box 300 X 300


Mobil 300 X 300


Övriga annonsformat är även möjliga vid behov

II. Saluförda webbplatser

hbl.fi


vastranyland.fi


ostnyland.fi