Annonsera i Västra Nyland och nå en unik målgrupp i Västnyland

Annonsera Västra Nyland

De som valt att prenumerera på lokaltidningen Västra Nyland är inte bara intresserade av lokala nyheter utan även av produkter och tjänster olika företag erbjuder. Genom att annonsera i Västra Nyland, som är ytterst trovärdig för prenumeranterna, kommer ditt budskap på svenska att märkas. Västra Nyland är mycket mera än bara papperstidningen. Information från Hangö till Sjundeå finns tillhanda i flera av Västra Nylands kanaler för att tillgodose våra läsares och annonsörers behov. Annonsera både i papperstidningen Västra Nyland samt digitalt på vastranyland.fi för att få en bredare målgrupp och för att maximera investeringen i din marknadsföring.

Västra Nyland har utsetts till Finlands bästa lokaltidning åren 2013-2016 av Tidningarnas förbund. Tidningen landade på andra plats år 2017.

 


 

Annonsera i tryckta Västra Nyland

Papperstidning Västra Nyland är den enda svenskspråkiga lokala dagstidningen i Västnyland. Västra Nyland är en viktig del av västnylänningranas identitet och genom att annonsera på det svenska språket i tidningen både uppmärksammar och aktiverar du som annonsör våra läsare! Kontakta oss om du är intresserad av att annonsera i Västra Nyland. Du hittar våra annonsstorlekar här: VÄSTRA NYLAND

 


 

Annonsera digitalt på vastranyland.fi

Genom att annonsera digitalt på vastranyland.fi kan du som annonsör försäkra dig om att nå Västra Nylands intressanta målgrupp på ett optimalt sätt. Vi hjälper dig vid behov att göra en fungerande digital annons eller så kan du välja att visa en existerande video.

Webbplatsen vastranyland.fi har i medeltal 26 700 besök per vecka. Av dessa är 42 % män och 58 % kvinnor. Ca 37 % av vastranyland.fi:s läsare har en universitetsutbildning och 15 % bor i hushåll med en bruttoinkomst på över 100 000 € i året. Webbplatsen vastranyland.fi är ”Årets lokala webbtjänst 2017”!

 


 

Nyhetsapplikationen HBL 365

Nyhetsappen HBL 365 rapporterar, inspirerar och berör. Appen HBL 365 innehåller material från morgon- och eftermiddagsupplagorna av tidningarna HBL, Västra Nyland och Östnyland. Appen har ett kontinuerligt uppdaterat nyhetfslöde och innehåller alla tre e-tidningar. Appen kan laddas ner till smarttelefoner eller pekplattor (iOS, Android eller Windows) och erbjuder attraktiva annonslösningar. Köpkraften finns bland våra användare, i deras fickor, i deras väskor, på jobbet, i bussen, hemma i soffan. Det handlar om förmågan att nå konsumenten rätt tid, i rätt miljö. På HBL 365. Genom att annonsera i HBL 365 får din annons dessutom ett gott OBS-värde.

 


 

Västra Nyland Mediekortet

Våra läsare är mycket trogna! Lokaltidningarna är våra prenumeranters viktigaste tidningar och anses nyttiga, trovärdiga och nödvändiga. KSF Medias medier är de enda kommersiella medierna som når ut till finlandssvenskar i Nyland, där största delen av finlandssvenskarna bor. I vårt tryckta mediekort finns information och priser för alla KSF Medias varumärken och kanaler, ladda ner mediekortet

 

 

1 Jag gillar detta
0 Jag gillar inte detta