Genom att annonsera i HBL når du en unik målgrupp

Annonsera HBL

Via våra kanaler når du lätt den Finlandssvenska målgruppen. Som Finlands största svenskspråkiga kommersiella mediekoncern känner vi väl till denna specifika målgrupp, antagligen bättre än någon annan. Genom att annonsera i HBL når du en köpkraftig och unik målgrupp som förtjänar och konsumerar mera än genomsnittsfinländaren. Våra läsare har ett högt förtroende och intresse för vad som står i våra kanaler och det som alltid har varit en viktig del av läsupplevelsen är högklassiga annonser för fina produkter eller tjänster.

Vi hjälper dig som annonsör att uppnå dina mål genom att erbjuda de bästa marknadsföringslösningarna och genom att uppmärksamma dina kunder på bästa möjliga sätt. Vare sig du annonserar varor eller tjänster, gör det på rätt språk, på kundens modersmål!

HBL utsågs år 2016 till Årets bästa dagstidning (i kategorin lokaltidningar) av European Newspaper Award. HBL har även vunnit brons i den nordiska designtävlingen SNDS år 2017.

 


 

Annonsera i tryckta HBL

Papperstidning HBL är den största svenskspråkiga dagstidningen i Finland. HBL når varje dag 70 % av den köpstarka finlandssvenska målgruppen i södra Finland samt en stor del av de övriga finlandssvenskarna. HBL är en viktig del av finlandssvenskarnas identitet och genom att annonsera på det egna språket i den egna tidningen både uppmärksammar och aktiverar du som annonsör våra läsare! Du hittar våra annonsstorlekar här: HBL

 


 

Annonsera digitalt på HBL.FI

HBL är mycket mera än bara papperstidningen. HBL finns i flera olika kanaler för att tillgodose våra läsares och annonsörers behov. Genom att annonsera digitalt kan du som annonsör försäkra dig om att nå HBL:s intressanta målgrupp på ett optimalt sätt.

Webbplatsen hbl.fi har i medeltal 192 000 besök per vecka. Läsarna uppehåller sig på webbplatsen i genomsnitt 3 minuter. Av dessa är 46 % män och 54 % kvinnor. Över hälften av besöken görs mobilt. 15 % av hbl.fi:s läsare bor i hushåll med en bruttoinkomst på över 100 000 € i året.

 


 

Nyhetsapplikationen HBL 365

Nyhetsappen HBL 365 rapporterar, inspirerar och berör. Appen HBL 365 innehåller material från tidningarna HBL, Västra Nyland och Östnyland. Appen har ett kontinuerligt uppdaterat nyhetfslöde och innehåller alla tre e-tidningar. Appen kan laddas ner till smarttelefoner eller pekplattor (iOS, Android eller Windows) och erbjuder attraktiva annonslösningar. Köpkraften finns bland våra användare, i deras fickor, i deras väskor, på jobbet, i bussen, hemma i soffan. Det handlar om förmågan att nå konsumenten rätt tid, i rätt miljö. På HBL 365. Genom att annonsera i HBL 365 får din annons dessutom ett gott OBS-värde.

 


 

HBL Mediekortet

Våra läsare är mycket trogna! Dagstidningar som läses regelbundet når rätt människor i rätt miljö. KSF Medias medier är de enda kommersiella medierna som når ut till finlandssvenskar i Nyland, där största delen av finlandssvenskarna bor. I vårt tryckta mediekort finns information och priser för alla KSF Medias varumärken och kanaler, ladda ner mediekortet